ورونامشخصات فنی

گود
55x46x26
آبریز باز
غیر طبی
16/5
سفید
کارتن، نایلون حباب دار (ایربگ)