نمایشگاه کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران (1396 -2017 ) محل گردهمایی صنعتگران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی حوزه صنایع و تجهیزات کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی از شهرهای مختلف کشورمان و شرکت های...