فرم همکاری نوین سرام

مشخصات
نام
Invalid Input
نام خانوادگی Invalid Input
نام پدر Invalid Input شماره شناسنامه Invalid Input
محل تولد Invalid Input تاریخ تولد Invalid Input
جنسیت(مرد،زن) Invalid Input وضعیت خدمت Invalid Input
نوع معافیت Invalid Input شغل همسر Invalid Input
محل کار همسر Invalid Input
زمینه فعالیت Invalid Input تعداد افراد تحت تکلف Invalid Input
تلفن منزل Invalid Input تلفن همراه Invalid Input
ادرس محل سکونت Invalid Input
پست الکترونیکی (*) پست الکترونیکی را وارد نماید    
نزدیک ترین فرد برای تماس ضروری
نام فرد نزدیک Invalid Input تلفن فرد نزدیک Invalid Input
?آیا محکومت کیفری داشته‌اید Invalid Input نوع محکومیت Invalid Input
آیا امکان سفر به شهرستان دارید؟ Invalid Input ایا امکان اضافه کاری دارید؟ Invalid Input
آیا تا حالا در استخدام شرکت بوده اید؟ Invalid Input    
تاریخ Invalid Input شغل Invalid Input
ایا با کارمندان گروه آشنایی دارید؟ Invalid Input نام فرد Invalid Input
سوابق تحصیلی
دیپلم
نام موسسه Invalid Input شهر / کشور Invalid Input
رشته Invalid Input معدل Invalid Input
تاریخ شروع Invalid Input تاریخ اتمام Invalid Input
کاردانی
نام موسسه Invalid Input شهر / کشور Invalid Input
رشته Invalid Input معدل Invalid Input
تاریخ شروع Invalid Input تاریخ اتمام Invalid Input
کارشناسی
نام موسسه Invalid Input شهر / کشور Invalid Input
رشته Invalid Input معدل Invalid Input
تاریخ شروع Invalid Input تاریخ اتمام Invalid Input
کارشناسی ارشد
نام موسسه Invalid Input شهر / کشور Invalid Input
رشته Invalid Input معدل Invalid Input
تاریخ شروع Invalid Input تاریخ اتمام Invalid Input
دکترا
نام موسسه Invalid Input شهر / کشور Invalid Input
رشته Invalid Input معدل Invalid Input
تاریخ شروع Invalid Input تاریخ اتمام Invalid Input
دوره های آموزشی و تحصیلی
نام موسسه Invalid Input رشته Invalid Input
تاریخ شروع Invalid Input شهر/کشور Invalid Input
اخذ گواهی Invalid Input تاریخ اتمام Invalid Input
مهارت ها
زبان Invalid Input
Invalid Input
زبان Invalid Input
Invalid Input
کامپیوتر Invalid Input
سایر Invalid Input
مهارت ها (فنی حرفه ای) Invalid Input
موفقیت های خاصی (مقالات و تحقیقات و تالیفات و جوایز و...  )
1 Invalid Input 2 Invalid Input
3 Invalid Input 4 Invalid Input
       
فعالیت و سرگرمی ها
1 Invalid Input 2 Invalid Input
3 Invalid Input 4 Invalid Input
سوابق کاری
محل کار کنونی
نام شرکت Invalid Input زمینه فعالیت Invalid Input
تعداد کارکنان Invalid Input سمت / شغل Invalid Input
تاریخ شروع همکاری Invalid Input تاریخ پایان همکاری Invalid Input
حقوق و مزایای اولیه Invalid Input آخرین حقوق و مزایا Invalid Input
مسولیت ها Invalid Input
علت خاتمه همکاری Invalid Input
نام رئیس مستقیم Invalid Input
آدرس Invalid Input
تلفن تماس Invalid Input آیا مجاز به تماس هستیم Invalid Input
دلیلتان را مطرح کنید Invalid Input
محل  کار سابق
نام شرکت Invalid Input زمینه فعالیت Invalid Input
تعداد کارکنان Invalid Input سمت / شغل Invalid Input
تاریخ شروع همکاری Invalid Input تاریخ پایان همکاری Invalid Input
حقوق و مزایای اولیه Invalid Input آخرین حقوق و مزایا Invalid Input
مسولیت ها Invalid Input
علت خاتمه همکاری Invalid Input
نام رئیس مستقیم Invalid Input
آدرس Invalid Input
تلفن تماس Invalid Input آیا مجاز به تماس هستیم Invalid Input
دلیلتان را مطرح کنید Invalid Input
شغل مورد نظر
زمینه های همکاری مورد نظر را بیان فرماید:
1 Invalid Input 2 Invalid Input
3 Invalid Input 4 Invalid Input
زمان آمادگی برای کار Invalid Input    
عوامل مهم در محیط کار
1 Invalid Input 2 Invalid Input
3 Invalid Input 4 Invalid Input
حقوق درخواستی Invalid Input    
معرف ها
لطفا نام سه نفر از بستگانتان که امکان همکاری با ما دارند را معرفی کنید :
نام Invalid Input محل کار Invalid Input
سمت Invalid Input تلفن ثابت Invalid Input
تلفن همراه Invalid Input    
       
نام Invalid Input محل کار Invalid Input
سمت Invalid Input تلفن ثابت Invalid Input
تلفن همراه Invalid Input    
       
نام Invalid Input محل کار Invalid Input
سمت Invalid Input تلفن ثابت Invalid Input
تلفن همراه Invalid Input    
نحوه مراجعه /ارتباط
نحوه مراجعه Invalid Input    
ارسال رزومه; Invalid Input کد امنیتی (*)کد امنیتی
  Refreshکد امنیتی صحیح نمی باشد.

فرم درخواست سرویس کار مجاز

مشخصات
نام
Invalid Input
نام خانوادگی
Invalid Input
نام پدر
Invalid Input
تاریخ تولد
Invalid Input
جنسیت
Invalid Input
وضعیت تاهل
Invalid Input
ادرس
Invalid Input
تلفن همراه
Invalid Input
ادرس
Invalid Input
تلفن همراه
Invalid Input
تلفن منزل
Invalid Input
سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی
Invalid Input
رشته تحصیلی
Invalid Input
دروه های تخصصی
نام دوره تخصصی
Invalid Input
نام موسسه
Invalid Input
       
سوابق کاری
نام موسسه
Invalid Input
شغل
Invalid Input
مدت همکاری
Invalid Input
   
اطلاعات  کارگاه
نام کارگاه
Invalid Input
محل کارگاه
Invalid Input
تلفن کارگاه
Invalid Input
وضعیت ملک
Invalid Input
وضعیت جواز کسب
Invalid Input
وضعیت نمایندگی
Invalid Input
آدرس کارگاه
Invalid Input
سایر مشخصات
وضعیت گواهینامه Invalid Input
وسیله نقیله Invalid Input
آپلود رزومه
Invalid Input
کد امنیتی (*) کد امنیتی
  تغیر کد امنیتی
Invalid Input