نام (*)
لطفا نام را وارد نماید
ایمیل (*)
لطفا ایمیل رو وارد نمایید
موضع پیام (*)
لطفا ایمیل را وارد نمایید
پیام (*)
لطفا متن پیام را وارد نمایید
آدرس : مشهد، بلوار شهید قرنی، تقاطع مجد، بورس صنعت ساختمان شرق (ساینا) طبقه 6 واحد 601 و 603
کدپستی: 9195913264
ایمیل : info@novinceram.com
تلفن:  (10 خط) 37276033 - 051
فکس: 37231946 - 051
نام (*)
لطفا نام را وارد نماید
ایمیل (*)
لطفا ایمیل رو وارد نمایید
موضع پیام (*)
لطفا ایمیل را وارد نمایید
پیام (*)
لطفا متن پیام را وارد نمایید
نشانی :استان خراسان جنوبی، شهرک صنعتی طبس، شرکت نوین سرام
کدپستی:

335/35867-97916

ایمیل : info@novinceram.com
تافن : 32831650-05632832335
فکس: 32832356